Väntelista

30 maj 09:00 - 16:30Openlab, Multihallen

Digitaliseringens möjligheter kräver nya angreppssätt för att skapa affärsmodeller och medborgarnytta!

I takt med den snabba digitaliseringen i samhället har den traditionella modellen för offentlig upphandling föråldrats. Alltför uppdelade roller mellan beställare och leverantör är ett hinder i arbetet att utveckla allmännyttiga lösningar med teknisk höjd. För att ta till vara på teknikens möjligheter och skapa hållbara affärsmodeller behövs nya angreppssätt. 

Välkommen till Digital Demo Day #3 för att ta del av insikter och resultat från arbetet i samverkansprojektet Digital Demo Stockholm (DDS). Programmet innehåller massor av spännande punkter så som presentationer av DDS sex demoprojekt, de viktigaste lärdomarna från DDS-samarbetet och panelsamtal  med DDS Think tank modererat av Ulf EwaldssonNytt för i år är Digital Mindset Playroom, en interaktiv utställning med  digitala lösningar utvecklade i DDS demoprojekt, av DDS partners eller av start-ups och företag i Openlab och DDS nätverk. 

Kom och låt dig inspireras och delta i kunskapsutvecklingen för hållbar digitalisering!

Eventet riktar sig till dig som arbetar i någon av DDS partnerorganisationer eller bara är nyfiken på att lära dig mer om DDS.

Digital Demo Stockholm är ett långsiktigt partnerskap mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv med syfte att med hjälp av digital teknik utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle och göra Stockholm till den mest innovativa och smarta regionen i världen år 2040.

Välkommen att ta kontakt med oss

Digital Demo Stockholm:  jschuber@kth.se

Digital Demo Day: sara.araya@openlab.se

Digital Mindset Playroom: elise.johanson@openlab.se

www.digitaldemostockholm.com

Välkommen till Openlab 

Du hittar oss på Valhallavägen 79 i Stockholm. Workshopen hålls i lokalen Multihallen i Openlabs konferenslokaler på entréplan.

 Tekniska Högskolan    Östra station

Väntelista

Program

Registrering och fika

15min

Välkomna

Ulf Ewaldsson, KTH och Ericsson

Johan Schuber, KTH 

Sara Araya, Openlab

Multihallen 10min

Triple helix-inledning om Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman, Stockholms stad

Karl Henrik Johansson, KTH

Mats Nilsson, Ericsson

Multihallen 20min

DDS demoprojekt

Korta kärnfulla presentationer från demoprojektens projektledare om den resa de har gjort, vilka insikter och resultat de åstadkommit och vad som komma skall.

Smarta lås: Anna-Carin Busk, Skanska

iWater: Daniel Paska, Ericsson

Energieffektiv vård: Annika Larsson, Vattenfall

Säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö: Magnus Eneberg, KTH

Smart trafikstyrning: Anders Broberg, STOKAB

TechTensta: Emma Delgado Diaz, Stockholms stad

Multihallen 80min

Paus

30min

DDS Framgångsfaktorer och ödesfrågor

Korta presentationer om några av de viktigaste faktorer och frågor för framgångsrik triple-helix-samverkan i Digital Demo Stockholm.

Att utgå från utmaningarna i offentlig verksamhet
Elisabet Rendahl, Stockholms läns landsting

Att utveckla processerna inför offentlig upphandling
Gunnar Björkman, Stockholms stad

Att åstadkomma avtal för immateriella rättigheter
Mats Nilsson, Ericsson

Multihallen 15min

Hur kan vi arbeta framåt?

Ulf Ewaldsson, Ericsson och styrelseordförande för KTH

Multihallen 10min

Think tank on stage - panelsamtal

DDS Think tank med representanter från akademi, offentlig sektor och näringsliv träffas vanligtvis varje onsdag på Openlab. I detta panelsamtal kan du lyssna till dem direkt i samtal med varandra om triple helix-samverkan, motgångar och framgångar, sätt att mötas och jobba ihop.

Modererat av Ulf Ewaldsson, Ericsson och styrelseordförande för KTH

Multihallen 45min

Lunch

60min

Digital Mindset Playroom

Digital Mindset Playroom är en interaktiv utställning fylld av digital teknik för att inspirera och utmana vår förståelse för hur digital teknik kan skapa förändring i samhället och i vår vardag. 

Möt projektledare för DDS demoprojekt, utställare från DDS partnerorganisationer samt små och medelstora företag.  

Digital Mindset Playroom är öppet 30 maj mellan 09.00 - 17.00.

Digital Mindset Playroom produceras i samverkan mellan DDS partnerorganisationer och Openlab. 

https://digital-mindset-playro...

300min

Speakers

Gunnar Björkman
Innovationsdirektör, Stockholms stad

Läs mer

Elisabet Rendahl
Universitetskoordinator/Forskning och innovation, Stockholms läns landsting

Läs mer

Anders Broberg
STOKAB, Projektledare för "Smarta trafikljus"

Läs mer

Anna-Carin Busk
Skanska, Projektledare för "Smarta lås"

Läs mer

Sara Araya
Design Thinking coach för Digital Demo Stockholm, Openlab

Läs mer

Mats Nilsson
Director Strategy and Technology Practise, Ericsson

Läs mer

Karl Henrik Johansson
Director, SRA ICT TNG, KTH

Läs mer

Daniel Paska
Technology for Good Program Director, Ericsson

Läs mer

Magnus Eneberg
KTH, Projektledare för säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Läs mer

Johan Schuber
Projektledare Digital Demo Stockholm, KTH

Läs mer

Ulf Ewaldsson
Ericsson och styrelseordförande för KTH

Läs mer

Annika Larsson
Vattenfall, Projektledare för Energieffektiv vård

Läs mer