30 maj 09:00 - 12:30Openlab, Multihallen

Digitaliseringens möjligheter kräver nya angreppssätt för att skapa affärsmodeller och medborgarnytta!

I takt med den snabba digitaliseringen i samhället har den traditionella modellen för offentlig upphandling föråldrats. Alltför uppdelade roller mellan beställare och leverantör är ett hinder i arbetet att utveckla allmännyttiga lösningar med teknisk höjd. För att ta till vara på teknikens möjligheter och skapa hållbara affärsmodeller behövs nya angreppssätt. 

Välkommen till Digital Demo Day #3 för att ta del av insikter och resultat från arbetet i samverkansprojektet Digital Demo Stockholm (DDS). Programmet innehåller massor av spännande punkter så som presentationer av DDS sex demoprojekt, de viktigaste lärdomarna från DDS-samarbetet, panelsamtal modererat av Ulf Ewaldsson med DDS Think tank samt gästföreläsning av vVD på Saab Combitech Lars Ydreskog. Det bjuds även på lunch och mingel för att alla deltagare ska få chans att träffas, prata mer och lära känna varandra.

Nytt för i år är Digital Mindset Playroom, en interaktiv utställning med digital teknik för demoprojekt, partners och externa aktörer att visa upp idéer och lösningar på samhällsutmaningar.

Kom och låt dig inspireras och delta i kunskapsutvecklingen för hållbar digitalisering!

Eventet riktar sig till dig som arbetar i någon av DDS partnerorganisationer eller bara är nyfiken på att lära dig mer om DDS.

Digital Demo Stockholm är ett långsiktigt partnerskap mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv med syfte att med hjälp av digital teknik utveckla ett hållbart och attraktivt samhälle och göra Stockholm till den mest innovativa och smarta regionen i världen år 2040.

Välkommen att ta kontakt med oss

Digital Demo Stockholm:  jschuber@kth.se

Digital Demo Day: sara.araya@openlab.se

Digital Mindset Playroom: elise.johanson@openlab.se

www.digitaldemostockholm.com

Välkommen till Openlab 

Du hittar oss på Valhallavägen 79 i Stockholm. Workshopen hålls i lokalen Multihallen i Openlabs konferenslokaler på entréplan.

 Tekniska Högskolan    Östra station

Program

Registrering och fika

15min

Välkomna

Ulf Ewaldsson, KTH och Ericsson

Johan Schuber, KTH 

Sara Araya, Openlab

Multihallen 10min

Inledning om Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman, Stockholms stad

Mats Nilsson, Ericsson

Karl Henrik Johansson, KTH

Multihallen 20min

DDS demoprojekt

Korta kärnfulla presentationer från demoprojektens projektledare om den resa de har gjort, vilka insikter och resultat de åstadkommit och vad som komma skall.

iWater: Daniel Paska, Ericsson

Smarta lås: Anna-Carin Busk, Skanska

Energieffektiv vård: Annika Larsson, Vattenfall

Säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö: Magnus Eneberg, KTH

Smarta trafikljus: Anders Broberg, STOKAB

TechTensta: Kerem Özürküt, Stockholms stad

Multihallen 70min

Paus

20min

DDS milstolpar

Korta kärnfulla presentationer från medlemmar i DDS Think tank om de viktigaste milstolparna i arbetet med Digital Demo Stockholm från starten fram till nu.

Elisabet Rendahl, Stockholms läns landsting

Gunnar Björkman, Stockholms stad

Mats Nilsson, Ericsson

Multihallen 15min

Gästföreläsare

Lars Ydreskog, vVD SAAB Combitech

Multihallen 20min

Hur kan vi arbeta framåt?

Ulf Ewaldsson, Ericsson och styrelseordförande för KTH

Multihallen 10min

Think tank on stage - panelsamtal

DDS Think tank med representanter från akademi, offentlig sektor och näringsliv träffas vanligtvis varje onsdag på Openlab. I detta panelsamtal kan du lyssna till dem direkt i samtal med varandra om triple helix-samverkan, motgångar och framgångar, sätt att mötas och jobba ihop.

Modererat av Ulf Ewaldsson, Ericsson och styrelseordförande för KTH

Multihallen 45min

Lunch

60min

Digital Mindset Playroom

Digital Mindset Playroom är en interaktiv utställning fylld av digital teknik för att inspirera och utmana vår förståelse för hur digital teknik kan skapa förändring i samhället och i vår vardag. 

Möt projektledare för DDS demoprojekt, utställare från DDS partnerorganisationer samt små och medelstora företag.  

Digital Mindset Playroom är öppet 30 maj mellan 09.00 - 17.00.

Digital Mindset Playroom produceras i samverkan mellan DDS partnerorganisationer och Openlab. 

Vill du vara utställare? Se mer info här: http://openlabsthlm.se/activit...

300min

Speakers

Gunnar Björkman
Innovationsdirektör, Stockholms stad

Läs mer

Annika Larsson
Vattenfall, Projektledare för Energieffektiv vård

Läs mer

Anders Broberg
STOKAB, Projektledare för "Smarta trafikljus"

Läs mer

Magnus Eneberg
KTH, Projektledare för säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Läs mer

Johan Schuber
Projektledare Digital Demo Stockholm, KTH

Läs mer

Sara Araya
Design Thinking coach för Digital Demo Stockholm, Openlab

Läs mer

Anna-Carin Busk
Skanska, Projektledare för "Smarta lås"

Läs mer

Ulf Ewaldsson
Ericsson och styrelseordförande för KTH

Läs mer

Lars Ydreskog
vVD SAAB Combitech

Läs mer

Elisabet Rendahl
Universitetskoordinator/Forskning och innovation, Stockholms läns landsting

Läs mer

Daniel Paska
Technology for Good Program Director, Ericsson

Läs mer

Karl Henrik Johansson
Director, SRA ICT TNG, KTH

Läs mer

Mats Nilsson
Director Strategy and Technology Practise, Ericsson

Läs mer